Úvod Poskytované služby Kontakty Ceník

PARTNER-TREUHAND

Ceník
Skupina poskytovaných služeb Cena je uvedena bez DPH
A.Vedení účetnictví

A.1

Skupina neauditované právnické a fyzické osoby, které vedou účetnictví

A.1.1.Základní paušál   1 000 Kč za 1 měs.
A.1.2. Paušál pro plátce daně z přidané hodnoty 1 000 Kčza 1 měs.
A.1.3Za jeden účetní zápis/řádek 20 Kč 
A.1.4.Účetní závěrka řádná, mimořádná, mezitímní 6 000 Kča
  750 Kčza 1 hod.

A.2.

Skupina auditované právnické a fyzické osoby, které vedou účetnictví

A.2.1.Základní paušál  3 000 Kčza 1 měsíc
A.2.2.Paušál pro plátce daně z přidané hodnoty 3 000 Kčza 1 měsíc
A.2.3.Za jeden účetní zápis/řádek 20 Kč 
A.2.4.Účetní závěrka řádná, mimořádná, mezitímní 15 000 Kča
   900 Kčza 1 hod.

A.3.

Vedení daňové evidence

A.3.1.Základní paušál 1 000 Kčza 1 měsíc
A.3.2.Paušál pro plátce daně z přidané hodnoty 1 000 Kčza 1 měsíc
A.3.3.Za jeden účetní zápis/řádek 15 Kč 
A.3.4.Účetní závěrka z daňové evidence 4 000 Kča
   500 Kčza 1 hod.
B.Služby zajištění daňového poradenství
B.1.Daň z příjmů právnických osob 5 000 Kč a
   900 Kčza 1 hod.
B.2.Daň z příjmu fyzických osob 5 000 Kč a
   750 Kčza 1 hod.
B.3.Daň z přidané hodnoty 1 000 Kč 
B.4.Souhrnné hlášení 1 000 Kč
B.5.Daň z nemovitostí 3 000 Kča
   500 Kčza 1 hod.
B.6.Daň z převodu nemovitostí 3 000 Kča
   500 Kčza 1 hod.
B.7.Daň dědická a darovací 3 000 Kča
   500 Kčza 1 hod.
B.8.Daň silniční 1 000 Kča
   400 Kčza 4 a další vozidlo
B.9.Zpracování ročního vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků 3 000 Kča
   500 Kčza 1 hod.
B.10.Zpracování ročního zúčtování daně vybírané zvláštní sazbou 2 000 Kča
   500 Kčza 1 hod.
B.11.Konzultace 1 200 Kčza 1 hod.
B.12.Plná moc paušál pro všechny registrované daně u správce daně při poskytování účetních služeb 1 000 Kč1 měsíc
B.13.Zastupovaní v daňovém řízení - daňová kontrola 1 200 Kčza 1 hod.
C.Mzdová agenda
C.1.Registrace plátce pojištění a daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků u správce daně 500 Kč  
C.2.Přihláška / odhláška zaměstnance CSSZ, ZP 200 Kč za 1 zaměstnance
C.3.Pracovní smlouvy, DPP 300 Kč za 1 zaměstnance
C.4.Zpracování mezd za jednoho zaměstnance 250 Kč za 1 měsíc
C.5.Roční zúčtování mezd zaměstnance 200 Kč za 1 zaměstnance
C.6.Zastupování při kontrolách CSSZ a zdravotních pojišťoven 900 Kč za 1 hod.
D.Výkon auditorské činnosti
D.1.Ověření účetní závěrky  30 000 Kč a.
   1 200 Kčza 1 hod.
D.2.Ověření zvláštních skutečností 10 000 Kč a.
   1 200 Kčza 1 hod.
D.3.Průběžný dohled auditora 1 200 Kč za hod.
E.Zakládání, změny obchodních společností, fůze a akvizice
E.1.Zakládání obchodních společnostíod25 000 Kč včetně správních a soudních poplatků
E.2.Změny zápisů právnických a fyzických osobod10 000 Kč včetně správních a soudních poplatků
E.3.Likvidace společností a majetkových účastíod50 000 Kč dle rozpočtu
F.Poradenské a ostatní služby
F.1.Uspořádání smluvních vztahů mezi subjekty v obchodních a občanských věcech 1 200 Kčza 1 hod.
F.2.Zpracování podnikatelských záměrů pro peněžní a jiné ústavy při poskytování úvěrů subjektům 1 500 Kčza 1 hod.
F.3.Zastupování před ostatními subjekty podle plné moci lex specialis 1 500 Kčza 1 hod.
G.Správa nemovitostí, společností a majetkových účastí
 Rozsah i cena je stanovena dohodou stran   
H.Služební cesty mimo Hl.město Praha
H.1.Služební cesty mimo Hl.město Praha 10 Kč1 km a
   100 Kč1 hod.